Άμεση Εξυπηρέτηση

Πάντα ένας μέλος της εταιρίας μας είναι εδώ για να σας εξυπηρετήσει και να απαντήσει σε όλες τις απορίες σας, δίνοντας άμεσα λύση στο πρόβλημά σας.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

  • Δέχεται τις κλήσεις των πελατών και εξασφαλίζει τη γρήγορη απάντηση σε κάθε τιθέμενο πρόβλημα.
  • Κάθε κλήση πελάτη καταγράφεται και παρακολουθείται μηχανογραφικά.
  • Αναλαμβάνει το συντονισμό της εξυπηρέτησης των κλήσεων προωθώντας τα μηνύματα στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης.

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξη

  • Αναλαμβάνει την ανάλυση αναγκών, παραμετροποίηση, εγκατάσταση λογισμικού και εξοπλισμού, την εκπαίδευση των χρηστών του συστήματος.
  • Αναλαμβάνει την προληπτική και την επανορθωτική συντήρηση των μηχανογραφικών συστημάτων.
  • Είναι υπεύθυνο για την απάντηση σε απορίες πελατών και χορήγηση συμβουλών σχετικών με την Μηχανογραφική Οργάνωση.
  • Παρέχει service και υποστήριξη on-line στις εγκαταστάσεις του πελάτη, με τα τρία (3) αυτοκίνητα που διαθέτει και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.
  • Για επίλυση σοβαρών βλάβεων διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και περιφερειακά συστήματα για την αποκατάσταση της βλάβης

 


Print